پنجشنبه ، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

منوی اصلی

سایر محصولات

6 الی 9 مهر ماه 1390

نمایشگاه بین المللی ارومیه - سالن 2 - غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه

21  الی  25  اردیبهشت ماه 1390

نمایشگاه بین المللی تبریز – سالن سهند – غرفه 1/630 – غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه

21 الی 25 اردیبهشت 1389

نمایشگاه بین المللی تبریز - سالن آذربایجان

 4 الی  7  مرداد ماه 1389

نمایشگاه بین المللی تهران – سالن 12 –  غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه

سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز