چاپ

حضور در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی ایران - تبریز

18 الی 21 اردیبهشت 1392 - سالن آذربایجان - غرفه ویژه ایران سازه