دوشنبه ، ۰۴ تیر ۱۴۰۳

منوی اصلی

سایر محصولات

افتخارات کسب شده

رتبه کشوری از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال 1388

 

انتخاب به عنوان طرح برتر استان از طرف سازمان مسکن و شهر سازی استان آذربایجان شرقی در سال 1388

 

 

دریافت تاییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی گروه تخصصی عمران و واحد کنترل نقشه

 

 

دریافت گواهی تایید از دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی