شنبه ، ۳۰ تیر ۱۴۰۳

منوی اصلی

سایر محصولات

ویرایش جدید S44 با ویژگیهای خاص پیوستی طی چند روز آتی تقدیم میگردد

·         آپدیت با ویرایش پنجم سال 99 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (قابهای خمشی بتن آرمه)

·         آپدیت و سازگاری با آخرین ورژنهای ایتبز 18 و 19 و 20 و 21

·         محاسبه و کنترل ضوابط ویژه لرزه ای قابهای ویژه بند 9-20-6-3-3-4

·         تغییرات در فرمت نقشه کشی برای خوانایی بهتر نقشه ها

·         امکان ترسیم مقاطع تیر در کنار هر فریم در سه حالت (Sample  -  Beside All  -  Beside Sorted)

·         تیپ بندی و سورت مقاطع تیر در چهار حالت موثر به لحاظ تعداد تیپ و جزئیات ابعاد، شکل اجرا و سایز خاموت (Shape  -  Shape & Bar Size  -  Bar Size  -  None)

·         امکان تعیین محل مقاطع عرضی تیرها روی فریم ها در پنج حالت (Center  - Left  -  Right  -  Left & Right – Left & Center & Right)

·         امکان تعیین شماره شروع لیبل مقاطع تیر از ابتدا یا ادامه مقاطع ستونها

·         حذف مقاطع تکراری ستونهای Rotate شده و سورت مجدد لیبل ها

·         امکان تعیین مقدار مشارکت مقطع پیچشی طولی تیرها بصورت درصدی از ماکزیمم آن

·         تغییر تمام خم قلاب و سنجاقی های خاموتها به خم استاندارد 135

·         اضافه شدن حالت جدید ترسیمی Key Plan بصورت پلان سازه ای برای خوانایی بیشتر نقشه در دو حالت (By Plan  -  By Grid Lines)

·         امکان تغییر نام تراز طبقات در چهار حالت (None  -  Original  -  Sorted  -  Floor )

·         سورت کردن لیستوفرها بر اساس شماره میلگرد یا شماره وضعیت (سورت بر اساس شماره میلگرد باعث افزایش سرعت و سهولت اجرا میگردد)

·         قابلیت تطابق مقاطع درصورت استفاده از فایلهای پوش 25 و 50 درصد طراحی پروژه (بصورت نظیر به نظیر در فایلهای نامنطبق)

·         استفاده از داده های Envelope در کنار داده های Summary برای برداشت با دقت 100 درصدی مقاطع میلگرد و Station های طراحی ایتبز

·         امکان تعریف تقویتی های ترکیبی دلخواه از دو شماره میلگرد در فرم User Defined قسمت Rebars Arrangement

·         امکان تغییر سایز متون دیوارهای برشی

 ·         اصلاح باگهای جزئی و بهبود عملکرد

 

 

 ویژگی های ویرایش S43 

 • اضافه شدن دو منوی جدید به آپشن خاموتهای فونداسیون (تک خاموت ساده دورپیچ و خاموت با سنجاقی Single Tie , SingleTie+Pin)
 • امکان تعیین شماره های شروع نامگذاری مقاطع طولی ستونها و مقاطع عرضی، لیستوفر و مقاطع عرضی دیوار و فونداسیون برای استفاده در پروژه های چند فازی و در ادامه فایلهای قبلی
 • تشخیص خودکار تیپ تیرچه های تعریف شده توسط کاربر و مطابقت با جزئیات و طول تیرچه ها در سقف ها و لیبل گذاری خودکار روی پلانها
 • ترسیم پلانهای میلگرد گذاری، برای نمایش محدوده، شماره، تعداد و فواصل خاموت و همچنین نمایش تیپ و جهت تیرچه ها و اضافه شدن میلگردهای پیچشی طولی روی این پلانها (Summary Plans)
 • محاسبه، کنترل و رعایت طول مهار میلگردهای قلابدار با قابلیت تغییر تمام ضرایب فرمول مربوطه در آیین نامه توسط کاربر(Ldh Secure)
 • اضافه شدن گزینه ای کاربردی در منوی Define Beams Frames با عنوان Developed+Remain که کاربران میتوانند از این پس با این گزینه بدون نیاز به تعریف فریم Developed برای تمام پروژه، و فقط با تعریف فریم مورد نظر خود، از نرم افزار عملکرد ترکیبی حالت های Developed Elevation و Auto سابق را تواما داشته باشند
 • امکان وصله خودکار میلگردهای طولی فونداسیون با تشخیص محل ستونهای روی نوارها و رعایت فواصل وصله از ستونها به انتخاب کاربر برای میلگردهای بالا و پایین بصورت جداگانه با گزینه های عددی فاصله حداقلی از محل ستونها، محدوده L/3 میانی نوار بین ستونها یا دقیقا وسط نوار به دلخواه کاربر (L/3  ,  Center  ,  Free  ,  Length)
 • امکان جدید ترسیم تیرها و فریم ها بصورت طبقه ای (گزینه By Story) و بصورت جداگانه بترتیب از طبقه اول تا آخر با امکان تعیین فواصل جانبی و ارتفاعی ترسیم
 • ترسیم Key Plan زیر فریم ها در هر سه حالت ترسیمی تیرها، با مقیاس دلخواه و حذف اندازه گذاری L/3 دهانه در تیرهای بدون تقویتی از روی فریمها
 • اضافه شدن طراحی تیرچه های سنتی (در کنار تیرچه های صنعتی سابق) و قابلیت انتخاب تک میلگرد برشی در تیرچه سنتی بجای جفت در تیرچه های صنعتی
 • امکان تشخیص، ترسیم و برآورد تیرهای شیب دار در سقف های شیب دار (ترسیم کامل فریم با تمام جزئیات و مقاطع عرضی و همچنین ترسیم روی پلانهای پوشش بصورت خط چین)
 • تشخیص و ترسیم ستونک های کوتاهتر از ارتفاع طبقه که معمولا در طبقات آخر و متصل به تیرهای شیبدار هستند
 • ترسیم تیرهای کنسولی روی پلان پوشش بصورت سربسته برای حذف تریم پلانها
 • تکمیل دفترچه محاسبات (کنترل دریفت حداکثر در امتداد محورها برای سازه های نامنظم پیچشی و کنترل شاخص پایداری)
 • اضافه شدن متن فارسی با فونت Arial برای حدود 5% از کاربرانی که با فونت نسخ روی ویندوز با مشکل چاپ علامت سوال بجای برخی حروف مواجه بودند
 • تفکیک وصله مکانیکی برای ستونها و کل پروژه که میتوان وصله مکانیکی و حذف همپوشانی Overlap را فقط در ستونها اجرا کرد (گزینه های Only Columns یا All Connection)
 • ترسیم سازه بصورت سه بعدی (با امکان انتخاب ترسیم تیرهای افقی و شیبدار، ستونها، سقفها و آکسها)
 • اندازه گذاری خاموتهای لوزی و مستطیلی داخلی مقاطع ستونها در خارج از مقطع برای سهولت نقشه خوانی و اجرا
 • تکمیل گزینه Combinational برای خاموتهای داخلی ستونها جهت ترکیب خاموتها برای مهار میلگردها بصورت یک درمیان برای مقاطع بزرگ (لوزی یا مستطیلی همراه با سنجاقی)
 • اضافه شدن جزئیات شماره و شکل اجرای خاموت تیرها روی مقاطع عرضی (با تفکیک مقاطع تیر، شماره خاموت و نحوه اجرای ساده – با سنجاقی یا جفت آن با متن و شکل واضح مربوطه روی مقطع عرضی چاپ خواهد شد)
 • امکان چاپ تمام متن پیغامها و ایرادات آیین نامه ای پروژه که توسط نرم افزار ارائه شده، داخل فایل نقشه توسط گزینه Summary on CAD برای مطالعه دقیقتر و مطابقت با پروژه و دسترسی های بعدی
 • اضافه شدن منوی impose Min(As)  Reinforcing of Safe
 • اضافه شدن منوی Element Type برای انتخاب دستی نوع قاب سازه ای شامل گزینه های Auto Detect – Intermediate – Special
 • اضافه شدن منوی Help برای دسترسی سریع و راحتتر به راهنمای نرم افزار از روی فرم آن
 • ترسیم مقاطع طولی دیوارهای برشی Polygon (چند ضلعی های نامنظم که میتوانند به شکل I , L ,U یا دیوارهای حایل چند دهنه با هر زاویه و امتداد باشند) برای تمام ساق های (Leg) دیوار و با انواع میلگرد گذاریهای Rect Rebar و عمومی، بهمراه Key Plan
 • امکان تشخیص و ترسیم مقاطع عرضی Polygon با میلگرد گذاری عمومی مقاطع Section Designer دیوار برشی (حالت Reinforcing = Yes) که میتوان برای هر لبه و هر گوشه، شماره میلگرد و فواصل دلخواه وارد کرد و برآورد دقیق آنها
 • کنترل و رعایت کدهای 9-23-3-1-2-3 و 9-23-4-1-2-3 مبحث نهم مربوط به رعایت یک پنجم و یک چهارم مقاومت خمشی حداکثر تکیه گاه در سرتاسر طول تیرها بترتیب در قابهای متوسط و ویژه
 • قابل تعیین شدن محدوده طول تیرهای کنسولی برای امتداد دادن میلگردهای تقویتی بصورت یکسره (قبلا فقط برای تمام تیرهای کنسولی کمتر از 3 متر اعمال می گردید)
 • امکان مرتب کردن خودکار عنوان تیرها در فرم Define Beams Sections براساس طبقه که با انتخاب نام طبقه، فقط نام تیرهای استفاده شده در آن طبقه لیست میگردد که باعث افزایش سرعت کار و سادگی استفاده از آن میگردد
 • افزایش دقت برآورد بتن پروژه مخصوصا در سازه هایی با دیافراگم چندضلعی نامنظم
 • تشخیص Rotate ستونها و ترسیم صحیح آنها در مقاطع طولی و عرضی (قبلا این چرخش محوری ستونها فقط در روی پلانهای پوشش و پلان ستونگذاری با دقت زاویه ای 0.3 ثانیه انجام میگرفت) این امکان میتواند در تیپ بندی هم موثر و باعث تفکیک تیپ ستونها شود و نمایش نمای طولی ستون از بعد چرخش یافته انجام گیرد (بسیار موثر برای درک نقشه و اجرای صحیح آن)
 • امکان ترسیم مقاطع طولی ستونها با مقیاس دلخواه عرضی و قائم دلخواه، فواصل ترسیم مقاطع، مقیاس مقطع عرضی Beside و سایز متون مربوطه برای چاپ در شیت های مورد نظر
 • امکان ترسیم سیستم آکسهای General Line و Cylindrical (آکسهای زاویه دار و نامنظم و آکسهای استوانه ای) با هر طول، زاویه و خصوصیات قابل تنظیم آنها همراه با سیستم مختصاتی سابق Cartesian و حتی استفاده از همه این سیستم ها با هم به هر تعداد از هر کدام و تطابق عنوان آکس فریم تیرها با آنها
 • اضافه شدن گزینه Dynamic Last Specified در قسمت Options > Dynamic و کلید Continue with Last Specified روی فرم Dynamic Selection برای جلوگیری از لزوم تکرار گزینه های انتخاب شده قبلی کاربر در تکرارهای بعدی (با استفاده از این قابلیت، کاربر با یکبار تعیین میلگرد موردنظر در نقاط خاص عبور کرده از محدوده Max Bar در تیرها و برداشت و ذخیره خودکار این رفتار کاربر توسط نرم افزار، نرم افزار میتواند در تکرارهای بعدی با اجازه کاربر اقدام به تطابق موارد فوق نماید و ضمن اینکه قبل از اجرای مجدد، کاربر میتوان با مراجعه به قسمت Option > Dynamic Selection تمام رکوردهای ثبت شده را مشاهده و درصورت لزوم بصورت خاص و موردی قبل از ترسیم تغییراتی اعمال نماید

 

ویژگی های ویرایش S42 

 • اضافه شدن منوی Manual Note برای محاسبه و چاپ دفترچه محاسبات (شامل محاسبات، جزئیات و جداول بارگذاری دلخواه دیوارها و سقف ها، مشخصات پروژه، ضرایب زلزله، مصالح، کنترل دریفت و واژگونی سازه با چاپ مستقیم). 
 • اضافه شدن فرم کامل و جداگانه طراحی دالهای کنسولی بتن آرمه با هر مشخصات ابعادی و بارگذاری دلخواه براساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 با امکان ارائه چاپ مستقیم خلاصه محاسبات. 
 • قابلیت ترسیم جزئیات اجرایی تیرها و ستونها (ابعاد، لیبل ومیلگرد گذاری) روی پلانهای پوشش طبقات، (فرمت جدید ترسیم میلگرد گذاری تیرها روی پلان پوشش طبقات که تک تک محتوای آن قابل انتخاب (حذف و اضافه شدن) میباشد (این فرمت در مراحل اجرا و نظارت پروژه میتواند بسیار کارآمد باشد)).
 • قابلیت تشخیص و ترسیم مقاطع Polygon دیوارهای برشی بدون محدودیت شکل و ابعاد و زاویه و همچنین ترسیم میلگرد گذاری LineBar و Rectangle چرخش یافته با دقت فوق العاده. 
 • تشخیص و تمییز ستونهای Pier با دیوار برشی و ستونهایی که تیر سازه ای به میانه تراز طبقه آن وارد شده باشد برای ترسیم خاموت ویژه بصورت سراسری (ممکن است به جهت تامین صرفه اقتصادی باعث تفکیک تیپها شود). 
 • امکان انتخاب شماره و فواصل خاموت فونداسیون و نسبت حداقل آرماتور طولی دلخواه. 
 • تغییر رنگ، لایه و ضخامت تمام متون نقشه برای چاپ خواناتر. 
 • اعمال تغییرات اصلاحیه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران. 
 • امکان قرائت فایلهای accdb سیف 14 و 16 و فایلهای et$ ایتبز. 
 • امکان نصب روی ویندوز 10(ورژن 1607) و 8.1 . 
 • قابلیت ترسیم مقاطع عرضی ستونها مقابل مقاطع طولی در هر طبقه Section Beside. 
 • امکان طراحی و استفاده از خاموت تیرها بصورت تک، جفت یا سنجاقی بصورت جداگانه یا همزمان، با هر فاصله دلخواه کاربر(در ورژنهای قبلی فقط یک خاموت و حداکثر یک سنجاقی بصورت غیر همزمان با فواصل ثابت توسط نرم افزار استفاده میگردید). 
 • اضافه شدن خاموت U شکل برای نوارهای فونداسیون با قلاب همپوش و u با قلاب استاندارد. 
 • رفع مشکل چاپ برعکس متون فارسی در بعضی از چاپگرها یا در تبدیل نقشه به فایلهای pdf. 
 • قابلیت محدود کردن حداکثر فواصل خاموت ستونها تا حد تیپ مورد نظر در محدوده ویژه و میانه ستون بصورت جداگانه.
 • بهبود عملکرد الگوریتم User Defined (انتخاب میلگرد تقویتی تیرها) در هماهنگی با محدودیت تعداد میلگردها در فرم مربوطه.
 • سازگاری با ورژن 2016 ایتبز و ورژن 2016 سیف.

ویژگی های ویرایش (S41):

 • آپدیت به ورژن 2013 و 2015 ETABS ضمن سازگاری با تمام ورژن های قبلی
 • آپدیت به ورژن 12 و 14 SAFE ضمن تکمیل و ارائه پیشرفته ترین نسخه ترسیم فونداسیون و سازگاری با ورژن 8
 • اضافه شدن فرم کامل و جداگانه طراحی تیرچه های بتنی بر اساس آبا و ACI با کنترل خیز، امکان وارد نمودن بار متمرکز ، تیرچه دوبل، تیرچه طبقات یا بام با آسیب غیرسازه ای یا عدم آسیب ، وزن بلوک و کل ضوابط آیین نامه ها و امکان تعریف و تغییر پیشفرض نرم افزار برای ترکیب میلگردهای اصلی و تقویتی برای استفاده در تیرچه های سنتی یا صنعتی (همچنین نرم افزار قادر است در صورت استفاده از نرم افزار برای تیرچه های صنعتی، شاسی مورد نظر و هر ترکیب قابل تولید دستگاههای صنعتی را انتخاب نماید) با امکان ارائه پرینت مستقیم A4 برای نتایج طراحی و دفترچه محاسبات و ارائه خلاصه تیپ ها تا 15 تیپ بصورت یکجا و همچنین ترسیم آن بصورت فایل Cad در کنار نقشه ها.
 • اضافه شدن منوی بسیار قوی و موثر User Defined در قسمت Options/Beams/Arrange Add Barsکه قادر است هر آپشنی از تعداد و شماره میلگرد مورد نظر کاربر را بعنوان ترکیب تقویتی تیرها چک و انتخاب نماید.
 • بهبود عملکرد الگوریتم های انتخاب میلگرد تقویتی تیرها و اضافه شدن دو الگوریتم جدید و امکان انتخاب بزرگترین شماره میلگرد دلخواه کاربر برای لوپ اولیه.
 • اضافه شدن خاموت U شکل برای نوارهای فونداسیون (قبلا فقط خاموت بسته Tie ترسیم میشد)
 • امکان انتخاب و ترسیم میلگردهای طولی فونداسیون بصورت گروه میلگرد (دو و سه تایی) به انتخاب کاربر
 • ترسیم مقاطع فونداسیون بصورت تیپ
 • اضافه شدن فرم Columns Detailing Assist که امکان تغییر انتخاب نرم افزار برای تعداد و میلگرد ستونهای حالت Design و امکان تعریف میلگرد ترکیبی در ستونهای این حالت و تعریف حداقل و حداکثر فواصل میلگرد پیشفرض را فراهم میکند.
 • اضافه شدن الگوریتم جدید ترکیب میلگردهای طولی ستونهای Design با عنوان Minimal برای انتخاب  حداقل ممکن با توجه به خصوصیات جدید فوق
 • تفکیک فرم تعریف میلگرد فونداسیون به دو لیست سراسری و تقویتی جداگانه و اضافه شدن لیست جداگانه برای میلگردهای پیچشی طولی تیرها.
 • امکان ترسیم تیرها و سقف های میان طبقه و رفرنس پلان در پلان پوشش جداگانه و امکان تغییر سایز متون روی پلانها و لیبل تیرها در فریمها.
 • اضافه شدن منوی Loz. and Rect. در کنار گزینه های دیگر (Pin , Lozenge , Rectangular) در منویMultiple Ties برای استفاده ترکیبی از خاموتهای مضاعف داخل مقاطع ستون بصورت لوزی و مستطیلی برای مقاطع بزرگ.
 • برآورد دقیقتر میلگردهای طولی فونداسیون با اضافه شدن مقادیر اورلپ
 • اضافه شدن جدول خلاصه مشخصات تیپ طولی ستونها شامل ابعاد تعداد شماره و ترکیب میلگردها و تراز اجرای طبقات
 • قابلیت ترسیم آکسها (Grid Lines) حالت General که عموما یا توسط کاربر از اتوکد به ایتبز وارد یاConvert میگردید
 • بهبود روشهای انتخاب شماره و فواصل خاموت ستونها (10% تا 23% کاهش مصرف خاموت در قابهای متوسط و خصوصا قابهای ویژه خمشی)
 • امکان طراحی و استفاده از خاموت تیرها بصورت جفت (در ورژنهای قبلی فقط یک خاموت و حداکثر یک  سنجاقی استفاده میگردید)
 • اصلاح ترسیم راه پله با هندسه واقعی ساخت و سازه
 • رفع مشکل Copy-Paste داخل فایهای نقشه بدون نیاز به Save As و امکان انتقال نقشه یا جزئیات به فایلها یا از فایلهای دیگر
 • تکمیل دیتایل های اجرایی عمومی و رفع مشکل فونت فارسی این جزئیات
 • لینک الگوریتم انتخاب میلگردهای تقویتی تیرها با انتخاب تعداد و شماره میلگردهای پیچشی تیرها که در حالات Minimal , Minimal-Step برای کمترین مقدار اجرایی ممکن و کاهش مصرف میلگرد طولی عمل خواهد کرد
 • ارتقاء و آپدیت منوی Developed Elevation برای پروژه هایی که تیرها با لیبل های متفاوت، پراکنده ، ناهم جهت و حتی با میان طبقات مدل شده باشند