پنجشنبه ، ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

منوی اصلی

سایر محصولات

جهت دریافت نرم افزار ایران سازه لازم است از قرارداد فروش (ضمیمه این صفحه) که در دو برگ تنظیم شده ، چاپ گرفته و پس از تکمیل دستی و خوانای هر دو برگ قرارداد ، به آدرس شرکت ارسال نمائید.
مبلغ قرارداد، پس از وصول و استعلام فرم قرارداد ، با هماهنگی شرکت پرداخت شده و بلافاصله لوح فشرده اختصاصی از طریق پست پیشتاز ارسال خواهد شد.
قیمت نرم افزار ایران سازه با تمام متعلقات و خدمات پانزده میلیون (15/000/000) ریال میباشد.


توضیح: ایران سازه بمدت محدود با دو میلیون ریال تخفیف ویژه پرداخت نقدی تقدیم حضور خواهد شد (13000000 ریال) و
فروش اقساطی در 4 قسط عرضه میگردد (سه میلیون و پانصدهزار ریال پیش پرداخت و سه فقره چک سه میلیون و پانصد هزار ریالی هر یک ماه از تاریخ قرارداد (مجموعا 14000000 ریال)).

 

دریافت فرم درخواست نرم افزار