چاپ

جهت دریافت نرم افزار ایران سازه لازم است از قرارداد فروش (ضمیمه این صفحه) که در دو برگ تنظیم شده ، چاپ گرفته و پس از تکمیل دستی و خوانای هر دو برگ قرارداد ، با پست پیشتاز به آدرس شرکت ارسال نمائید.
مبلغ قرارداد، پس از وصول و استعلام فرم قرارداد ، با هماهنگی شرکت، پرداخت شده و بلافاصله پک اختصاصی از طریق پست پیشتاز ارسال خواهد شد.
قیمت نرم افزار ایران سازه با تمام متعلقات و خدمات چهل میلیون (40/000/000) ریال میباشد.


توضیح: ایران سازه بمدت محدود با هفت میلیون ریال تخفیف ویژه تقدیم حضور خواهد شد (33.000.000 ریال).

 

دریافت فرم درخواست نرم افزار