چاپ

جهت دریافت نرم افزار ایران سازه لازم است از قرارداد فروش (ضمیمه این صفحه) که در دو برگ تنظیم شده ، چاپ گرفته و پس از تکمیل دستی و خوانای هر دو برگ قرارداد ، با پست پیشتاز به آدرس شرکت ارسال نمائید.
مبلغ قرارداد، پس از وصول و استعلام فرم قرارداد ، با هماهنگی شرکت پرداخت شده و بلافاصله لوح فشرده اختصاصی از طریق پست پیشتاز ارسال خواهد شد.
قیمت نرم افزار ایران سازه با تمام متعلقات و خدمات بیست میلیون (20/000/000) ریال میباشد.


توضیح: ایران سازه بمدت محدود با چهار میلیون ریال تخفیف ویژه پرداخت نقدی تقدیم حضور خواهد شد (16000000 ریال) و
فروش اقساطی در 4 قسط عرضه میگردد (پنج میلیون ریال پیش پرداخت و سه فقره چک چهار میلیون ریالی هر یک ماه از تاریخ قرارداد (مجموعا 17000000 ریال)).

 

دریافت فرم درخواست نرم افزار